Minh Mạng Thang

400,000

Tên sản phẩm: Minh mạng thang

Mã sản phẩmMMT01

Nguồn gốcMinh mạng thang, bí quyết trường xuân tửu của vua Minh Mạng do một ngự y triều Nguyễn tiến dâng

Cam kết: Đúng nguồn gốc chất lượng

Trạng thái: Còn hàng